ПрАТ "Завод "Трансзв`язок"

Код за ЄДРПОУ: 01056735
Телефон: (057) 763-23-33
e-mail: info@transsvyaz.pat.ua
Юридична адреса: 61009, м. Харків, вул. Достоєвського, 16
 
Дата розміщення: 24.07.2014

Звіт за 2 квартал 2014 року

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "Харкiвський електротехнiчний завод "Трансзв`язок"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) А01 429806
3. Дата проведення державної реєстрації 26.04.2001
4. Територія (область) Харківська область
5. Статутний капітал (грн.) 12275700
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 100
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 294
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 27.90 Виробництво iншого електричного устаткування; 26.11 Виробництво електронних компонентiв; 26.30 Виробництво обладнання зв`язку;
10. Органи управління підприємства -
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Харкiвська фiлiя АБ "Експрес-банк" м. Харкiв
2) МФО банку 350716
3) Поточний рахунок 260000622891
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Харкiвська фiлiя АБ "Експрес-банк" м. Харкiв
5) МФО банку 350716
6) Поточний рахунок 260000622891