ПрАТ "Завод "Трансзв`язок"

Код за ЄДРПОУ: 01056735
Телефон: (057) 763-23-33
e-mail: info@transsvyaz.pat.ua
Юридична адреса: 61009, м. Харків, вул. Достоєвського, 16
 
Дата розміщення: 24.07.2014

Звіт за 2 квартал 2014 року

Інформація про посадових осіб емітента

Посада Член Ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ромаза Євгенiя Геннадiївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи -, -, -
Рік народження**  
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 1
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
Опис Ромаза Є.Г. не надала згоди на розголошення паспортних даних та року народження; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн не було. Iнформацiя про попередню посаду, яку займала Ромаза Є.Г., вiдсутня.


Посада Член Ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Єлiзарова Лiдiя Валерiївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи -, -, -
Рік народження**  
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 1
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
Опис Єлiзарова Л.В. не надала згоди на розголошення паспортних даних та року народження; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн не було. Iнформацiя про попередню посаду, яку займала Єлiзарова Л.В., вiдсутня.


Посада Голова Ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Далевський Iван Юрiйович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи -, -, -
Рік народження**  
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 2
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
Опис Далевський I.Ю. не надав згоди на розголошення паспортних даних та року народження; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн не було. Iнформацiя про попередню посаду, яку займав Далевський I.Ю., вiдсутня.


Посада Член Наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гайдабура Вiкторiя Миколаївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи -, -, -
Рік народження**  
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 1
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
Опис Гайдабура В.М. не надала згоди на розголошення паспортних даних та року народження; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн не було. Iнформацiя про попередню посаду, яку займала Гайдабура В.М., вiдсутня.


Посада Член Наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Конон Денис Петрович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи -, -, -
Рік народження**  
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 1
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
Опис Конон Д.П. не надав згоди на розголошення паспортних даних та року народження; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн не було. Iнформацiя про попередню посаду, яку займав Конон Д.П., вiдсутня.


Посада Член Наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Карпова Наталiя Анатолiївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи МО, 365306, 10.09.1997, Генiчеський РВ УМВС України в Херсонськiй областi
Рік народження**  
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 1
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Начальник юридичного вiддiлу заводу "Протон
Опис Карпова Н.А. не надала згоди на розголошення року народження; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн не було.


Посада Член Наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Калабiн Георгiй Петрович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи -, -, -
Рік народження**  
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 1
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Фонд державного майна України, юрист
Опис Калабiн Г.П. не надав згоди на розголошення паспортних даних та року народження; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн не було.


Посада Голова Наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Басов Володимир Iллiч
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи МН, 698567, 10.08.2004, Ленiнський РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл.
Рік народження** 1950
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 33
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Начальник служби сигналiзацiї та зв`язку Пiвденної дороги Укрзалiзницi
Опис Басов В.I. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн не було.


Посада Перший заступник Голови правлiння з виробництва
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Краковецький Сергiй Вiкторович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи МК, 168277, 17.06.1996, Орджонiкiдзевський РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл.
Рік народження** 1979
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 6
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник начальника дистанцiї Сумської дистанцiї сигналiзацiї та зв'язку Пiвденної залiзницi
Опис Краковецький С.В. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн не було.


Посада Головний бухгалтер
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Славська Наталя Вiталiївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ММ, 136164, 16.02.1999, Орджонiкiдзевський РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл.
Рік народження** 1975
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 10
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Будохорона", головний бухгалтер
Опис Славська Н.В. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн не було.


Посада Голова правлiння
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Казаков Олександр Вiкторович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ММ, 577983, 11.07.2000, Комiнтернiвський РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл.
Рік народження** 1974
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 13
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник начальника Харкiвської дистанцiї зв`язку
Опис Казаков О.В. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн не було.* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.