ПрАТ "Завод "Трансзв`язок"

Код за ЄДРПОУ: 01056735
Телефон: (057) 763-23-33
e-mail: info@transsvyaz.pat.ua
Юридична адреса: 61009, м. Харків, вул. Достоєвського, 16
 
Дата розміщення: 02.10.2020

Особлива інформація на 29.09.2020

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

29.09.2020Припинено повноваженняВиконуючий обов`язки голови правлiнняВоропаєв Сергій Михайловичд/н0
Зміст інформації:
Змiни вiдбулись на пiдставi Наказу Міністерства інфраструктури України № 75-Ос вiд 29.09.2020 р., як одноосiбного власника (100 % акцій товариства належать Державі Україна в особi Мiнiстерства iнфраструктури України). ПрАТ "Завод "Трансзв`язок" отримало вказаний Наказ 01.10.2020 р. (вх. № 63 від 01.10.2020 р.). Воропаєва Сергія Михайловича увільнено (припинено повноваження) з посади виконуючого обов`язків голови правління Приватного акціонерного товариства "Харківський електротехнічний завод "Трансзв`язок" з 30.09.2020 р. (вх. № 63 від 01.10.2020 р.). Воропаєв С.М. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; акціями товариства не володіє; обіймав посаду в.о. Голови правління ПрАТ "Завод "Трансзв`язок" з 02.12.2016 р.
29.09.2020ПризначеноВиконуючий обов`язки голови правлiнняЛазарик Юрій Григоровичд/н0
Зміст інформації:
Змiни вiдбулись на пiдставi Наказу Міністерства інфраструктури України № 75-Ос вiд 29.09.2020 р., як одноосiбного власника (100 % акцій товариства належать Державі Україна в особi Мiнiстерства iнфраструктури України). ПрАТ "Завод "Трансзв`язок" отримало вказаний Наказ 01.10.2020 р. Лазарика Юрія Григоровича призначено на посаду виконуючого обов`язків голови правління Приватного акціонерного товариства "Харківський електротехнічний завод "Трансзв`язок" з 01.10.2020 р. на період до прийняття відповідного рішення Вищим органом товариства. Лазарик Ю.Г. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; акціями товариства не володіє. Протягом останніх п`яти років Лазарик Ю.Г. ніяких посад не обіймав, а був фізичною особою - підприємцем.

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.