ПрАТ "Завод "Трансзв`язок"

Код за ЄДРПОУ: 01056735
Телефон: (057) 763-23-33
e-mail: info@transsvyaz.pat.ua
Юридична адреса: 61009, м. Харків, вул. Достоєвського, 16
 
Дата розміщення: 17.02.2015

Особлива інформація на 12.02.2015

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нПризначеноГолова правлінняКазаков Олександр ВікторовичММ, 577983, 11.07.2000, Комiнтернiвський РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй області0
Зміст інформації:
На підставі Додаткової угоди до Контракту від 13.02.2012 р. № 11-V з головою правління ПрАТ "Завод "Трансзв`язок" від 12.02.2015 р. та Наказу Міністерства інфраструктури України від 12.02.2015 р. № 13-О строк дії повноважень голови правління Казакова О.В. продовжено до 12.03.2015 р. включно. Казаков О.В. (паспорт ММ 577983, виданий Комінтернівським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 11.07.2000 р.) акціями товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.