ПрАТ "Завод "Трансзв`язок"

Код за ЄДРПОУ: 01056735
Телефон: (057) 763-23-33
e-mail: info@transsvyaz.pat.ua
Юридична адреса: 61009, м. Харків, вул. Достоєвського, 16
 
Дата розміщення: 15.01.2016

Особлива інформація на 13.01.2016

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

13.01.2016ЗвільненоГолова наглядової (спостережної) радиБасов Володимир Ілліч-, -, -0
Зміст інформації:
Зміни відбулись на підставі протоколу засідання спільної постійно діючої комісії Мінекономрозвитку, Мінфіну та Фонду державного майна України № 207 від 29.12.2015 р. та листа Міністерства інфраструктури України № 1162/0/7-16 від 13.01.2016 р. Звільнено з посади голови наглядової (спостережної) ради Басова Володимира Ілліча. Басов В.І. не надав письмової згоди на розголошення паспортних даних; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; акціями ПрАТ "Завод "Трансзв`язок" не володіє. Обіймав посаду голови наглядової ради з 13.09.2004 р.
13.01.2016ЗвільненоЧлен наглядової радиКарпова Наталія АнатоліївнаМО, 365306, 10.09.1997, Генiчеський РВ УМВС України в Херсонськiй областi0
Зміст інформації:
Зміни відбулись на підставі протоколу засідання спільної постійно діючої комісії Мінекономрозвитку, Мінфіну та Фонду державного майна України № 207 від 29.12.2015 р. та листа Міністерства інфраструктури України № 1162/0/7-16 від 13.01.2016 р. Звільнено з посади члена наглядової ради Карпову Наталію Анатоліївну (паспорт МО 365306, виданий 10.09.1997 р. Генiчеським РВ УМВС України в Херсонськiй областi); непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; акціями ПрАТ "Завод "Трансзв`язок" не володіє. Обіймала посаду члена наглядової ради з 18.02.2013 р.
13.01.2016ПризначеноЧлен наглядової радиБунчуков Олег Анатолійович-, -, -0
Зміст інформації:
Зміни відбулись на підставі протоколу засідання спільної постійно діючої комісії Мінекономрозвитку, Мінфіну та Фонду державного майна України № 207 від 29.12.2015 р. та листа Міністерства інфраструктури України № 1162/0/7-16 від 13.01.2016 р. Призначено на посаду члена наглядової ради Бунчукова Олега Анатолійовича. Бунчуков О.А. не надав письмової згоди на розголошення паспортних даних; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; акціями ПрАТ "Завод "Трансзв`язок" не володіє. Бунчуков О.А. обіймає посаду начальника Департамента автоматики, телемеханіки та зв`язку Укрзалізниці (Київ-150, 03680, вул. Тверська, 5). Бунчукова О.А. призначено до прийняття відповідного рішення. Інформація щодо посад, які обіймав Бунчуков О.А. протягом останніх 5-ти років - відсутня.
13.01.2016ПризначеноЧлен наглядової радиЛевко Ірина Анатоліївна-, -, -0
Зміст інформації:
Призначено на посаду члена наглядової ради Левко Ірину Анатоліївну. Левко І.А. не надала письмової згоди на розголошення паспортних даних; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; акціями ПрАТ "Завод "Трансзв`язок" не володіє; обіймає посаду бухгалтера І категорії ПрАТ "Завод "Трансзв`язок". Левко І.А. призначено до прийняття відповідного рішення. Левко І.А. протягом останніх 5-ти років обіймала такі посади - головний бухгалтер, бухгалтер І категорії.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.