ПрАТ "Завод "Трансзв`язок"

Код за ЄДРПОУ: 01056735
Телефон: (057) 763-23-33
e-mail: info@transsvyaz.pat.ua
Юридична адреса: 61009, м. Харків, вул. Достоєвського, 16
 
Дата розміщення: 03.11.2016

Особлива інформація на 03.11.2016

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

01.11.2016ЗвільненоВиконувач обов`язків заступника голови правління Максимовський Дмитро Володимирович-, -, -0
Зміст інформації:
На підставі Наказу № 81-о.с. від 01.11.2016 звільнено з посади Виконувача обов`язків заступника голови правління приватного акціонерного товариства "Харківський електротехнічний завод "Трансзв`язок" Максимовського Дмитра Володимировича з 01.11.2016 відповідно до п.1 ст.36 КЗпП України за угодою сторін. Максимовський Д.В. не надав письмової згоди на розголошення паспортних даних; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; акціями ПрАТ "Завод "Трансзв`язок" не володіє; займав посаду з 07.12.2015. Замість звільненої особи на вакантну посаду нікого не призначено.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.