ПрАТ "Завод "Трансзв`язок"

Код за ЄДРПОУ: 01056735
Телефон: (057) 763-23-33
e-mail: info@transsvyaz.pat.ua
Юридична адреса: 61009, м. Харків, вул. Достоєвського, 16
 

Особлива інформація на 11.09.2012

Інформація про зміну складу посадових осіб eмітента

Дата прийняття рішення Зміни Посада Прізвище, ім'я, по батькові Паспортні дані (серія, номер, дата видачи, орган, який видав Володіє часткою (%)
06.09.2012 Звільнено Голова Ревiзiйної комiсiї Воропаєв Сергiй Михайлович МК, 843413, 23.04.1998, Червонозаводський РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл. 0,000
Зміст інформації Змiни вiдбулись на пiдставi Наказу № 267 вiд 06.09.2012 р. та згiдно наказу Мiнiстерства iнфраструктури України № 349 вiд 22.06.2012 р. "Про внесення змiн до наказу Мiнтрансв'язку № 765 вiд 25.06.2008 р.". Воропаєв С.М.обiймав посаду Голови Ревiзiйної комiсiї з 25.06.2008 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
06.09.2012 Звільнено Член Ревiзiйної комiсiї Дiденко Свiтлана Олексiївна дIн, дIн, , дIн 0,000
Зміст інформації Змiни вiдбулись на пiдставi Наказу № 267 вiд 06.09.2012 р. та згiдно наказу Мiнiстерства iнфраструктури України № 349 вiд 22.06.2012 р. "Про внесення змiн до наказу Мiнтрансв'язку № 765 вiд 25.06.2008 р.". Дiденко С.О. не надала письмової згоди на розголошення паспортних даних. Дiденко С.О. обiймала посаду члена Ревiзiйної комiсiї з 25.06.20008 р.; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
06.09.2012 Призначено Голова Ревiзiйної комiсiї Далевський Iван Юрiйович дIн, дIн, , дIн 0,000
Зміст інформації Змiни вiдбулись на пiдставi Наказу № 267 вiд 06.09.2012 р. та згiдно наказу Мiнiстерства iнфраструктури України № 349 вiд 22.06.2012 р. "Про внесення змiн до наказу Мiнтрансв'язку № 765 вiд 25.06.2008 р.". Далевський I.Ю. не надав письмової згоди на розголошення паспортних даних. Далевський I.Ю. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Далевського I.Ю. призначено на посаду на невизначений строк. Вiн обiймає посаду начальника вiддiлу фiнансового аудиту i аудиту вiдповiдностi Управлiння внутрiшнього аудиту Мiнiнфраструктури (м. Київ, пр. Перемоги, 14). Iнформацiя щодо попереднiх посад Далевського I.Ю. вiдсутня.
06.09.2012 Призначено Член Ревiзiйної комiсiї Яковлєв Олексiй Петрович дIн, дIн, , дIн 0,000
Зміст інформації Змiни вiдбулись на пiдставi Наказу № 267 вiд 06.09.2012 р. та згiдно наказу Мiнiстерства iнфраструктури України № 349 вiд 22.06.2012 р. "Про внесення змiн до наказу Мiнтрансв'язку № 765 вiд 25.06.2008 р.". Яковлєв О.П. не надав письмової згоди на розголошення паспортних даних. Яковлєв О.П. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Яковлєва О.П. призначено на посаду на невизначений строк. Протягом своєї трудової дiяльностi вiн обiймав такi посади: слюсар-ремонтник 2-го розряду, iнженер-технолог, контролер-ревiзор КРУ, старший контролер-ревiзор КРУ, провiдний контролер-ревiзор КРУ, головний контролер-ревiзор КРУ. Яковлєв О.П. обiймає посаду головного державного фiнансового iнспектора Державної фiнансової iнспекцiї в Харкiвськiй областi (м. Харкiв, пл. Свободи, 5, Держпром, 4-й пiд., 10-й пов.).