ПрАТ "Завод "Трансзв`язок"

Код за ЄДРПОУ: 01056735
Телефон: (057) 763-23-33
e-mail: info@transsvyaz.pat.ua
Юридична адреса: 61009, м. Харків, вул. Достоєвського, 16
 

Особлива інформація на 21.02.2012

Інформація про зміну складу посадових осіб eмітента

Дата прийняття рішення Зміни Посада Прізвище, ім'я, по батькові Паспортні дані (серія, номер, дата видачи, орган, який видав Володіє часткою (%)
14.02.2012 Звільнено Виконуючий обов`зки голови правлiння Казаков Олександр Вiкторович ММ, 577983, 11.07.2000, Комiнтернiвський РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi 0,000
Зміст інформації Змiни вiдбулись на пiдставi Наказу № 11-л.с. вiд 14.02.2012 р. Казаков О.В.обiймав посаду виконуючого обов`язки голови правлiння з 30.11.2010 р.; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
14.02.2012 Призначено Голова правлiння Казаков Олександр Вiкторович ММ, 577983, 11.07.2000, Комiнтернiвський РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi 0,000
Зміст інформації Змiни вiдбулись на пiдставi Наказу № 11-л.с. вiд 14.02.2012 р. та узгодження Мiнiстерства iнфраструктури України (Наказ № 24-О вiд 13.02.2012 р.) Казакова О.В. призначено на посаду до 12.02.2015 року включно. Казаков О.В. протягом своєї трудової дiяльностi обiймав такi посади: електромеханiк зв`язку II гр., старший електромеханiк АТС, заступник начальника дистанцiї по зв`язку, заступник начальника дистанцiї, в.о. голови правлiння. Казаков О.В. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.