ПрАТ "Завод "Трансзв`язок"

Код за ЄДРПОУ: 01056735
Телефон: (057) 763-23-33
e-mail: info@transsvyaz.pat.ua
Юридична адреса: 61009, м. Харків, вул. Достоєвського, 16
 

Особлива інформація на 21.02.2012

Титульний аркуш Повідомлення


 Голова правлiння                            Казаков О.В. 
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

    21.02.2012  
          (дата)
1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Харкiвський електротехнiчний завод "Трансзв`язок"
    Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 01056735
    Місцезнаходження емітента
     Поштовий індекс 61102
     Населений пункт м. Харкiв
     Вулиця, будинок вул. Достоєвського, 16
     Міжміський код, телефон та факс (0572) 50-77-08,, 52-30-83
     Електронна поштова адреса info@transsvyaz.pat.ua

2. Про розмiщення Повiдомлення
     Дата розміщення Повідомлення в стрічці новин 15.02.2012
     Найменування офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення "Бюлетень. Цiннi папери України"
     Номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення № 30
     Дата публікації в офіційному друкованому виданні, в якому опубліковано Повідомлення 17.02.2012
     Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено Повідомлення http://transsvyaz.pat.ua
     Дата розміщення Повідомлення на сторінці в мережі Інтернет 21.02.2012